Menu

DF og Søren Espersen i Israels tjeneste

Foto: DF-valgfolder folketingsvalget 2011.

Dansk Folkeparti er det største pro-zionistiske parti i Danmark og har flere fremtrædende medlemmer placeret i højrenational-zionistiske foreninger i Danmark.


Dansk Folkepartis udenrigsordfører og det danske folketings 2. næstfomand Søren Espersen,har aldrig lagt skjul på at han er zionist og hans hjerte banker for den jødiske stat Israel. Dog kunne ungdomsbladet Tjek I midten af 90erne placerer Søren Espersen i en helt anden virklighed.


I en artikelserie om den yderste danske højrefløj og Den danske forening, kommer Tjeck også ind på at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, på  et tidspunkt i starten af 90erne skulle være tilknyttet den danske nationalsocialisiske bevægelse DNSB som B-medlem.


Ifølge ungdomsbladet Tjeck så var det blandt andet en kopi af nazisternes medlemslister, der kunne udpege Søren Espersen fra Dansk Folkeparti som B-medlem hos DNSB.


Tjecks artikel rystede Dansk Folkeparti og Søren Espersen anlagde injurier-retsag imod Tjeck. I første omgang tabte han i landsretten. Dommerne kom frem til at Tjecks dokumentation bla i form af en kopi af nazisternes liste B hvor på Søren Espersen stod opført var i orden.


Søren Espersen var på ingen måde tilfreds med ufaldet af retssagen og tog sagen videre til højsteret.Højsteret frikendte Søren Espersen på et hængende muldhår, fordi Tjeck ifølge dommerne i højsteret ikke med sikkerhed kunne dokumenter at Søren Espersen, på trods af sit B- medlemskab af DNSB var nazist.


Søren Espersens forklaring om at han var på B-holdet hos DNSB, alene skyldes hans arbejde som journalist på B.T blev vægtet højere og han blev frikendt.

Efter retssagen så man Søren Espersen mere og mere træde frem i offentligheden, som glødende forsvarer af den jødiske stat Israel og zionismen.


Zionismen er mange ting og kan ikke direkte placeres på en politisk højre /venstre skala.


Tilhængerene beskriver Zionismen som en ideologi der bæres af et ønske om en stærk selvstændig jødisk stat.


Der findes flere former for zionisme. Der er progressiv zionisme som er knap så nationalistisk og som godt kan rumme en palæstinensisk stat ved siden af Israel og så er der nationalistisk-zionisme, der befinder sig på den politiske højrefløj og som bæres af en stærk jødisk identitet og nationalisme.


Selv om zionismen er en jødisk politisk ideologi, behøver man ikke at være jøde for at være zionist. Man skal blot føle stærkt for en jødisk nationalstat ,helst så stor som muligt i det område der i flere århundreder er gået under navnet Palæstina.


Eksempler på zionister som ikke er jødiske, er den hollandske politiker Geert Wilders og danske Søren Espersen.


Nu kunne man sige at Søren Espersens støtte til Israel, er en naturlig følge af hans ægteskab med Yvette Espersen som er jødisk.

Men før man konstatere dette må man tage med  Søren Espersens egen politiske ståsted, som er på den yderste højrefløj i dansk politik og som blandt andet har ført til at han i mange år var medlem og aktiv skribent i den stærkt fremmedfjendske forening Den danske Forening. Den Danske Forening havde i starten af 90erne  nazister fra DNSB i egne rækkker.

Søren Espersen har aldrig offentligt taget afstand fra den danske forenings fremmedhad og han har aldrig i offentligheden givet udtryk for kritik med at den danske forening gennem tider har haft medlemmer der var racister eller antisemitiske.


Tværtimod har Søren Espersen som politiker i Dansk Folkeparti trukket på sine kontakter i den danske forening når f.eks der skulle laves propangda for Dansk Folkeparti.


Samtidigt med kontakten til Den danske forening har Søren Espersen og hans kone Yvette Espersen skabt sig tætte relationer til de mest højrenationale zionister i Danmark.


Alliancen mellem højrenationale eller facister og jødiske højrenationale zionister er ikke et nyt fænomen, men noget der kan føres tilbage helt til den italianske fascist Mussolinis tid.


Fascisten Mussolini havde mange italianske jødiske højrenationalister, som tilhængere og mange af disse var organiseret i den zionistiske bevægelse der var begyndt at spiret frem i Europa efter 1 verdenskrig.


Der er også flere fælles karaktertræk mellem jødisk-zionisme og fascisme. En del jødiske intelektuelle der høre til den progressive fløj af jødedommen kalder zionismen for jødisk-fascisme. 


Den jødiske forfatter og professor Victor Klemperer omtalte zionismen i sine dagbøger som en jødisk form for nationalsocialisme. Han anså zionismen for at være ligeså racistisk og ekstrem som den tyske nationalsocialisme.

"

Victor Klemperer's critique of Zionism : "To me," he writes in June of 1934, "the Zionists, who want to go back to the Jewish state of AD70 ... are just as offensive as the Nazis. With their nosing after blood, their ancient 'cultural roots', their partly canting, partly obtuse winding back of the world they are altogether a match for the National Socialists..."


I vores tid ses også alliancer imellem nyfascisiske, højrepopulisiske europæiske partier og højrenationale zionister.


Eksempler på sådanne alliancer er:
Østrigske Friheds parti, Belgiske Vlaams Belang,britiske British National party og franske Front Nationale. Alle fire partier har en antisemistisk fortid, men har valgt at droppe antisemtismen til fordel for had til muslimer og islam og et samarbejde med højrenationale zionister.


I Danmark er det Dansk Folkeparti som udfylder rollen, som det parti der fremmer og er fortaler for de højrenationale zionisters mærkesager.


Det som i dag knytter europas nyfascister og de højrenationale zionister sammen, er enighed om at bekæmpe islam og muslimer i Europa og styrke Israels magt overfor de muslimske palæstinensere.


Europas nyfascister ønsker at bekæmpe islam og muslimer i deres respektive europæiske lande, med begrundelsen at mellemøstlige muslimer ikke er en naturlig del af den vestlige kultur og identitets DNA.

Mellemøstlige indvandrere og muslimer passer simpelthen ikke ind i den højrenationalistiske drøm, om et etnisk rent og kulturelt homogent samfund, der bygger på konservative euroæiske værdier og kristendom. 


De højrenationele zionister hvor af langt den største part er jødiske, har forlængst opdaget fordelen i at fremme foragten overfor islam og muslimer i Europa gennem deres nyfascistiske venner.

De højrenationele zionisters grund til samarbejdet med europas nyfascister og højrepopulistiske partier, er styret af deres ønske om at udøve politisk pres på vestlige landes regeringer, for at få dem til at indtage en positiv position overfor Israels besættelse og kolonisering af palæstinensiske landområder.


Dansk Folkeparti og ægteparret Espersen er særdeles aktive i at sprede højrenational zionistisk propaganda og i at modarbejde integrationen af mennesker med muslimsk baggrund i Danmark.


Undersøgelse af Dansk Folkepartis og Søren og Yvette Espsersens forbindelser til zionistiske foreninger i Danmark, viser en direkte kontakt til Dansk Zionistforbund og Israels Ambassade i Danmark og til flere selvstændige højrenationale zionistiske foreninger.

Det er foreninger som via fordrejninger og løgne af konflikten mellem Israel og Palæstina, forsøger at fremme tilslutning til den israelske regerings politik og linje overfor palæstinenserne.


Disse ultra-zionistiske foreninger har fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti i sin bestyrelse, eller er direkte stiftet af Søren Espersens kone Yvette Espsersen. Hun er samtidigt er lokalpolitiker i Dansk Folkeparti.


Dansk Zionistforbund er desuden de seneste år blevet mere højredrejet og har i dag mange medlemmer der ikke vil anerkende at Israels bosættelser på palæstinensiske landområder er ulovlige. Mange af dem anerkender hellere ikke at palæstinenserne har ret til at blive betragtet som et folk, eller er modstander af oprettelsen af en selvstændig Palæstinensisk stat.

Dansk Zionistforbund har også tæt kontakt i dag til Dansk Folkeparti og zionisforbundets formand afholder kurser for medlemmer af Dansk Folkpartis lokalforeninger om zionisme og Israel.


En af dem der ikke støtter oprettelsen af en selvstændig Palæstinensisk stat er Søren Espersen.

"BEGYNDELSEN TIL UNDERGANGEN
Man bebrejder israelerne, at man tillader jødiske bosættelser. Hvad havde man forestillet sig? Mener man, at en jødisk regering skulle deportere jøder og jævne jødiske samfund med jorden? Det var der som bekendt andre kræfter, som tidligere i historien specialiserede sig i. Netop de kræfter, som statens fædre som Ben-Gurion satte sig for aldrig mere skulle få held med deres forehavende. Kan man forlange, at jøder skulle jage jøder væk fra Hebron, Jericho, Betlehem og Jerusalem, og dermed fuldføre det arbejde, araberne indledte op til Israels oprettelse? En arabisk-palæstinensisk stat, klos op ad den jødiske, er derfor en umulighed."

Citat hentet fra et læserbrev skrevet af Søren Espsersen.


Søren Espersen har skrevet et utal af læserbreve og debatindlæg hvor i han lufter sin foragt over palæstinenserne.

Men læserbrevsskribent og de højrenationale zionisters politiske talerører er ikke det eneste Søren Espersen laver i Israels tjeneste.

Hans kone Yvette Espersen der også er politisk aktiv i Dansk Folkeparti, er som sin mand glødende højrenational zionist. Hun står bag flere hjemmesider og grupper der alle forsøger at lægge pres på den danske regering, for at få den til at indtage en mere fjendtlig position overfor Palæstina.


Yvette Espersen er medredaktør for www.israel-info.dk

Foruden Yvette Espersen er også flere af hendes børn og manden Søren Espsersen skribenter på siden

http://israel-info.dk/default.asp?id=288


På israel-info.dk linkes der direkte til islamfjendske kilder, som MEMRI der er stærkt kritiseret for sine misinformationer og fejloversættelser fra arabisk til engelsk.

Foruden MEMRI linkes der også til andre tvilsomme kilder, såsom den svenske anti-muslimske hjemmeside Avpixlet og til kilder der næppe kan betegnes som værende neutrale f.eks IDF som står for Israel Defence Force og den danske hjemmeside Den Korte Avis.

På israel-info.dk finder man også støtte til ulovlige israelske bosættelser.

"* Der er IKKE fastsat en grænse mellem det eventuelle nye land, Palæstina - og Israel. En sådan grænse bliver først fastsat i forbindelse med fredsslutningen mellem Israel og de arabiske lande.
* Da der ingen fastlagte grænser er, er der følgelig ej heller "ulovlige bosættelser" "

Yvette Espersen står også oprettelsen af en gruppe der hedder support-israel.dk. Gruppen har en Facebookgruppe hvor Yvette Espersen spreder de samme misinformationer som hun er medspreder af på israel-info.dk.

På Facebook har hun også en lukket gruppe der arbejder med at finde på initative der skal give Israel et positivt image. De fleste af denne gruppes medlemmer er fra Dansk Folkeparti. Gruppen heder Like for Israel.

support-israel.dk som er startet og stiftet af Yvette Espersen samarbejder tæt med Dansk Zionistforbund der er har tæt kontakt til ledelsen i Dansk Folkeparti.

Foruden Dansk Zionistforbund samarbejder hun også med Dansk-Israelsk Selskab, som tæller flere lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti i sin bestyrelse.

Disse tre foreninger med Yvette Espersen i spidsen og Søren Espersen samt den israelske ambassadør, rykker ud med  støttearrangementer når Israels bombning af Gazas civilbefolkning skal glattes ud eller når Palæstinas fremtid er til debat f.eks i FN.

Her et link til et blogindlæg hvor i Søren Espersen på sin JP blog reklamer og roser sin kones støt Israel initiativ.te  

Yvette Espsersen er også blevet skribent for venstre politikeren og islamofoben Karen Jespersens nye blogavis Den Korte Avis.


På Yvette Espersens egen hjemmeside flyder det også med misinformationer, som hun har hentet direkte fra blogs og hjemmesider der samarbejder med Israel Defence Force (Der har en aftale om at betale bloggere for at skrive pro-israel propaganda på nettet).


Et eksempel på en løgn fundet på Yvette Espersens egen hjemmeside er følgende:

"Nyt 5-stjernet hotel åbner i Gaza
Mens de nyttige idioter i Freds-Flotillen er på vej med "nødhjælp", kan jeg informere dem - og ønske tillykke med, at endnu et 5-stjernet luksushotel om få dage åbner i Gaza. Det nyopførte "Hotel Mövenpick" har alt, hvad hjertet kan begære, og vil givet blive fyldt med stenrige Hamas-pampere, som kan forlyste sig på Danmarks, EUs og FNs regning samt ferie-glade, pengestærke turister fra Arabien. I hotellet vil man finde marmor overalt, tennisbaner, dyre restauranter med forskellige mad-temaer, shopping-mall med guld, sølv og diamanter, udsøgt betjening og en - efter sigende - ganske ekseptionel swimmingpool." Skrevet af Yvette Espsersen i 2011.

Her er så sandheden om hotellet i Gaza, en sandhed som udstiller Yvette Espsersens løgn.


Yvette Espersen driver også et enkeltmandsfirma på privatadressen, hvor hun fremstiller propagandamateriale for Dansk Folkeparti. Hun står blandt andet bag Dansk Folkepartis kampagne mod opførelsen af moskeer i Danmark.


Espersen ægteparret har også gode kontakter til den Israelske Ambassade i København og ofte ses den israelske ambassadør optræde som taler til demonstrationer og andre arrangementer som Yvette Espersen står bag.


Søren Espersen er som sin kone involveret i flere højrenational-zionistiske foreninger og har i kraft af sin position som fremtrædende DF-politiker og Dansk Folkepartis udenrigsordfører en god mulighed for at tale den israelske yderste højrefløjs sag i dansk presse og på dansk TV.


Søren Espersen der tilbage i 2006 ikke ville anerkende at der fandtes muslimske massegrave i Kosovo, selv om det på det tidspunkt var dokumenteret og velkendt at disse massegrave fandtes og at disse var resultat af serbernes folkedrab på kosovos muslimske befolkning, har samme problem i dag med at anerkende at israel begår overgreb på palæstinensere og ulovligt besætter palæstinensiske landområder.


Søren Espersen modtog i 2009 den jødiske forening Raoul Wallenberg Foreningens medalje, der ifølge foreningens egne omtale, gives til en person der i offentligheden har forsvaret Israel og bekæmpet antisemitisme.


Det som mange måske ikke er klar over er at Espersen fra 2003 har været  næstformand i Raoul Wallenberg Foreningen. Så man kan sige at han har været med til at give sig selv en medalje.


Formanden for Raoul Wallenberg Foreningen i Danmark er desuden en underlig mand der hedder Geofrey Cain. Cain er en flittig læsebrevsskribent og ultra-zionist og har i flere år været medlem af Dansk Folkeparti.


Han er også yderst aktiv som demonstrant når den islamfjendske forening Stop Islamiseringen af Danmark kalder til sine islamfjendske demonstrationer.

Cain er flere gange under Stop Islamsieringen af Danmarks demonstrationer, blevet spottet og fotograferet side om side med stærkt højreekstremistiske personer og under skilte hvor muslimer omtales som bloddryppende myg, der suger danskernes blod.

Geofrey Cain under SIAD demonstration i 2009.

Cains færden blandt højreekstremister og blandt racistiske skilte, har dog ikke forhindret ham i at skrive en pamflet af en bog, hvor i han revser danske satiretegnere for at udstille Pia Kjærsgaard på samme hadefulde måde som nazisterne udstillede jøderne i 3oerne og under 2 verdenskrig.


En anden politiker fra Dansk Folkeparti som også er yderst aktiv i zionistiske kredse, er DFs lokalpolitiker på Frederiksberg Jette Plesner Dali.
Hun sidder blandt andet i følgende zionistiskeforenings bestyrelse, sammen med Lene Kattrup der også er lokalpolitiker i Dansk Folkeparti.    

Dali er også et aktivt medlem i Dansk Zionistforbund og er set flere gange skænke israelsk vin ud for Dansk Zionstforbund i de Københavnske gader og stræder.

Dansk Israelsk-selskab.


Foruden at være aktiv i zionistiske foreninger, har Jette Plesner Dali været medstifter at det islamfjendske Trykkefrihedsselskab der samarbejder med yderligående amerikanske højrenationale zionist organisationer og med det jødiske højreekstreme Jewish Defence League   

Foreningen stiftede hun sammen med blandt andet Lars Hedegaard. (Der på stiftelsestidspunktet var medlem af Dansk Folkeparti).

Lars Hedegaard har i 2010 i et Youtube klip fortalt at han støtter zionismen. Det fortalte han til den amerikanske blogger og antimuslimske aktivist Pamela Geller.

Geller er også højenational zionist og et aktivt medlem af flere amerikanske ultra-zionistiske tænketanke og foreninger. I en samtale fra 2011 med den canadiske TV vært Michael Coren, der tilhøre det islamfjendske Counterjihadnetværk og som har kontakt til den højreekstremistiske forening Jewish Defence League i Canada og i USA, afslørede Lars Hedegaard at han bekender sig til jødedommen.


Man kunne skrive et utal af sider om Dansk Folkepartis og især ægteparret Espersens flirt med højrenational-zionisme og deres spredning af anti-palæstinensisk propaganda i Danmark.

Men man kan også nøjes med følgende som er hentet fra Dansk Zionistforbunds side.

"Hvad er Zionisme?
Zionisme er det jødiske folks frihedsbevægelse. En bevægelse, der siger, at jøder på lige fod med alle verdens andre befolkninger har ret til et hjemland, hvor det jødiske folk kan leve efter sine kulturelle, historiske og religiøse traditioner.
Zionismen er ikke vendt mod andre befolkningsgrupper, men ønsker at leve i fred og harmoni med sine omgivelser. 
Den moderne zionistiske bevægelse blev grundlagt af Theodor Herzl, og oprettelsen af staten Israel i 1948 var en opfyldelse af en flere århundreder år gammel drøm for det jødiske folk om at vende tilbage til hjemlandet."


Gælder alle dissse rettigheder mon også Palæstina? Næppe hvis man spørger Dansk Folkeparti, Søren  Espersen og Yvette Espersen.


Den der med at zionismen ikke er vendt mod andre befolkningsgrupper osv. fortjener ikke anden kommentar end - kig på FNs hjemmeside og tæl hvor mange gange Israel har krænket palæstinensernes rettigheder.


Hykleri er hvad der er tale om !

Last modified onSunday, 18 August 2013 13:52

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?